• хидроизолации

 • slide2

 • Лепила за Твърди настилки
 • Лепила за Меки подови нактилки
 • Лепила за Меки подови нактилки
 • Лепила за вътрешна декорация
 • строителство и възстановяване
 • изолиране
 • изолиране
 • залепване
 • indpodove
 • himuplutniteli
 • pokrivni22
 • fundamentni
world

AquaBlocker

MS Polymer хибридно покритие                                

     aquablocker aquablockerliquid

Описание на продукта:

Bostik AquaBlocker® е хидроизолационен материал без разтворители, вода и битум, работи без слягане, отговаря на DIN 18195. Aqua Blocker® е хидроизолационно и уплътняващо съединение за хоризонтални и вертикални повърхности. След пълното изсъхване, уплътнителят е водонепропусклив, запълва пукнатини до максимум 10 мм и е устойчив на вода и природни подпочвени води, които са агресивни към бетон. 

 

Област на приложение: 

Хидроизолация на сгради: 

Използва се за осигуряване на дълготрайна защита на структурните елементи в контакт с почвата, като мазета, сгради без подземно ниво, фундаменти, подови плочи, тръбни проходни изолатори, срещу почвена влага, задържаща се вода, просмукваща се вода или вода, която не е под налягане, съгл. DIN 18195. Може да се ползува като хидроизолация по покриви и тераси - както цялостно така и при ремонти работи.

Вертикални повърхности: Тиксотропният AquaBlocker® се използва за уплътнение на вертикални повърхности, например подпорни стени в мазета, изработени от зидария, бетон и непропусклив бетон. При ремонт на покриви и тераси. За осигуряване на снадки при различни по вид материали които нямат добра адхезия помежду си. Опаковка - 1кг и 14кг.

Хоризонтални повърхности:  AquaBlocker®Liquid като течност се използва за запечатване на големи хоризонтални повърхности, например фундаменти, подови плочи, като паромембрана в търговски зони, както и на балкони, тераси, покриви и под замазки, в комбинация с плочки. Подходящ също и за запълване на дилатационни фуги в търговски и индустриални зони.  Опаковка - 14кг.

 

Техническа карта

 

RenoGrund PU Rapid

MS Полимерно хибридно покритие, праймер                               

 renogrund purapid

Описание на продукта: 
 
Bostik RenoGrund PU Rapid е еднокомпонентен грунд, без разтворители, за абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности, като например бетонови, циментови подови замазки или замзки на основа калциев сулфат. Подходящ е за влагоустойчиви основи, за перманентно предотвратяване на влажност, водни пари или капилярна влага до максимум 4,5 cm% при нанасяне в три слоя. По отношение на предотвратяването на капилярна влага, грундът не е подходящ за замазки с подови отоплителни системи и подови замазки на калциев сулфат.  Опаковка - 11кг в пласмасова кофа.

 
Област на приложение:  
Хидроизолация на сгради: Използва се за грундиране на абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности, като например бетонови, циментови подови замазки или замзки на основа калциев сулфат, като за осигуряване основа за хидроизолационното покритие  Bostik AquaBlocker.
Както бариера срещу влага (забавител на водни пари) преди полагане на настилкикато естествен паркет, мокет и други подобни при които е необходимо да се осигури барира срещу водни пари и капилярна влага. Съдържание на влажност трябва да е максимум  3 см% при лепене на паркети върху отопляеми циментови замазки. 
 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla