• хидроизолации

 • slide2

 • Лепила за Твърди настилки
 • Лепила за Меки подови нактилки
 • Лепила за Меки подови нактилки
 • Лепила за вътрешна декорация
 • строителство и възстановяване
 • изолиране
 • изолиране
 • залепване
 • indpodove
 • himuplutniteli
 • pokrivni22
 • fundamentni
world

StenCoat 2EP-CC

Епоксидно антистатично подово покритие

Описание на продукта:
Stenkim StenCoat 2EP-CC е двукомпонентно епоксид базиранo проводящо покритие. То е предназначено да осигури безпроблемен проводим горен слой. Продукта може да се използва като грунд и като междинен слой под антистатични електрически системи за заземяване. Така, че това може да предотврати появата на някакви непроводими райони в случай на загуба на контакт, поради на напукване или разрушаване на горния слой. Устойчив е на слаби органични киселини и основи. Оцветява се по каталог RAL. Опаковка - метални кофи комплект от 20 кг.
 
Област на приложение: 
Антистатично подово покритие: 
Използва се в заводи и фабрики, резервоари за гориво, области за съхранение и зареждане на запалими газове, производствени и складови площи за запалими и взривоопасни материали, както и при производство на електронно оборудване, транспортни и складови площи за съхранение. StenCoat® 2EP-CC осигурява електропроводимост и здрави, гладки, непорести повърхности, които са лесни за почистване. Може да се използва и като покритие върху метални повърхности - например от вътрешната страна резервоари за гориво, където лесно запалими или взривоопасни газове представляват заплаха по време на боядисване.
 
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla