• хидроизолации

 • slide2

 • Лепила за Твърди настилки
 • Лепила за Меки подови нактилки
 • Лепила за Меки подови нактилки
 • Лепила за вътрешна декорация
 • строителство и възстановяване
 • изолиране
 • изолиране
 • залепване
 • indpodove
 • himuplutniteli
 • pokrivni22
 • fundamentni
world

ECOFLEX V

Синтетична, фундаментна PVC-P мембрана

Описание на продукта:
Imper ECOFLEX V e PVC-P мембрана (синтетичен поливинилхлорид с пластификатори) - еластична, получена чрез процес на коекструдиране, хидроизолационна мембрана. Изработенa с различни цветове от двете страни, което дава възможност да се идентифицира всяко едно увреждане на мембраната по време на инсталацията. Висока устойчивост на микроорганизми в почвата, висока механична устойчивост. Устойчивост на ниски температури. Доставя се на ролки с ширина 2,10х25 м в дебелина 1,5 мм и ширина 2,10х20 м за дебелина 2,0 мм и 3,0 мм.
 
Област на приложение: 
Подземни хидроизолации:
Imper ECOFLEX V се използва за хидроизолация на тунели и подземни структури, фундаменти и басейни .
 
StenAst® 2EP-AS се използва заедно със StenCoat® 2EP-CC, за да се създаде подово покритие, което не позволява натрупването на статично електричество при заводски и индустриални подове, резервоари за гориво, области, където се обработват, зареждат или съхраняват запалими газове, производство, складиране на експлозиви, производство, транспортиране и съхранение на чувствителни електронни материали

EUROFLEX V

Синтетична, фундаментна PVC-P мембрана

Описание на продукта:
Imper EUROFLEX V e PVC-P мембрана (синтетичен поливинилхлорид с пластификатори) - еластична, получена чрез процес на коекструдиране, хидроизолационна мембрана. Изработенa с различни цветове от двете страни, което дава възможност да се идентифицира всяко едно увреждане на мембраната по време на инсталацията. Висока устойчивост на микроорганизми в почвата, висока механична устойчивост. Устойчивост на ниски температури. Доставя се на ролки с ширина 2,10х25 м в дебелина 1,5 мм и ширина 2,10х20 м за дебелина 2,0 мм и 3,0 мм.
 
Област на приложение: 
Хидроизолационни системи за подземни структури:
Imper EUROFLEX V се използва за за хидроизолация на тунели и подземни структури, фундаменти и резервоари, подпорни стени и други подобни. EUROFLEX V мембрани са предвидени за цялостно сухо или частично независимо закрепването от заваряването на PVC чрез закрепващи дискчета. Припокриванията на листовете се заваряват със заваръчни съединения чрез автоматично или ръчно горещо стопяване.
 
StenAst® 2EP-AS се използва заедно със StenCoat® 2EP-CC, за да се създаде подово покритие, което не позволява натрупването на статично електричество при заводски и индустриални подове, резервоари за гориво, области, където се обработват, зареждат или съхраняват запалими газове, производство, складиране на експлозиви, производство, транспортиране и съхранение на чувствителни електронни материали
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla